Materiały dostępne w ramach kształcenia na odległość pochodzą z  kursów opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie".

Materiały dostępne w ramach kształcenia na odległość pochodzą z  kursów opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie".