Materiały dostępne w ramach kształcenia na odległość pochodzą z  kursów opracowanych w ramach projektu systemowego KOWEZiU "Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie".

Wybrane treści multimedialne wykorzystują technologię Adobe Flash, która domyślnie może być wyłączona w Twojej przeglądarce. Zezwól przeglądarce internetowej na dostęp do technologii Adobe Flash poprzez akceptację okna dialogowego z zapytaniem lub uruchomienie stosownej wtyczki w jej ustawieniach.